Hygyrchedd

Font Size cy

100% 150% 200%

background colour cy

cy Cyferbynnedd
Cau Ailosod

Legals CY

Mae CBHC yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif. Nid ydym yn gofyn am unrhyw fanylion personol amdanoch ar ein gwefan ond rydym yn defnyddio Google Analytics i edrych ar ystadegau cyfanredol er mwyn deall yn well sut y mae ymwelwyr â'n gwefan yn defnyddio'r safle.

Gwasanaeth ystadegau gwe a ddarperir gan Google yw Google Analytics. Pan ymwelwch â'n gwefan, mae sgript fach yn gweithredu yn y cefndir i adalw gwybodaeth gryno am eich defnydd o'n safle a gaiff ei storio gan Google i'w chasglu ynghyd mewn adroddiadau cyfanredol. Yna gall ein staff holi'r data hyn am fetrigau defnyddiol ar draws yr holl ymweliadau, megis amser a dreulir ar y wefan, math o borwr, y tudalennau mwyaf poblogaidd ac ati.

Ffeiliau testun bach yw Cwcis sy'n bodoli yn eich cyfrifiadur i helpu gwefannau i'ch adnabod chi fel ymwelydd unigol ac maent hwy'n ein helpu i ddarparu'r profiad gorau posibl. Gallwch ddarllen mwy am Gwcis yn ein Polisi Cwcis.

Mae logiau gwefan yn safonol ar draws pob gwefan a chofnodant bob cais am wybodaeth a brosesir gan weinydd y wefan. Bydd CBHC yn defnyddio ffeiliau cofnodi i gofnodi peth gwybodaeth sylfaenol am weithgarwch ar y wefan a byddwn yn dadansoddi hon i ddarparu ystadegau ychwanegol am y defnydd a wneir o'r wefan ac, mewn rhai achosion, i'n helpu i ddeall pa mor hawdd ydyw i'w defnyddio.